Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi

Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi pengembangan kawasan spesifik dan sistem inovasi.

Fungsi:

 

Website Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi