Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi

Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi pengembangan kawasan spesifik dan sistem inovasi.

Fungsi:

  1. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan kebijakan pengembangan jaringan inovasi dan kawasan spesifik berbasis teknologi dan inovasi;
  2. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan kebijakan pengembangan ekosistem inovasi daerah;
  3. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan kebijakan pengembangan klaster industri tertentu dan teknoprener;
  4. Penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan kawasan spesifik dan sistem inovasi; dan
  5. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program dan anggaran di Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi.